Pokoje gościnne Krysia

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

RODO

§1 Podstawa prawna

Działając w zgodzie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO w tym dokumencie informujemy o tym jak przetwarzamy twoje dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych jest:
"Krysia" - pokoje gościnne
Krystyna Szostak, 84-120 Władysławowo, ul. Parkowa 19, tel. +48 669 353 178

2. Celem i podstawą prawną przetwarzania jest:

a) Realizacja umowy noclegu/najmu lokalu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

b) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie pokoje gościnne - "Krysia" w trakcie pobytu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osobowy fizycznej).

c) Wywiązanie się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z Ordynacją Podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:

a) Dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator.

b) Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.

c) Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.

d) Żądania ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, zgłoszenia skargi wobec przetwarzaniu oraz danych.

5. Odbiorcami danych osobowych są.

a) Urząd Miejski we Władysławowie w celu uiszczenia opłaty miejscowej.

b) Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatków.

c) Bank w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

d) Podmioty pośredniczące w zawieraniu transakcji.

e) Biuro rachunkowe Administratora.

6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE.

Polityka prywatności

§1 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

1. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na stronie internetowej komputera lub urządzenia mobilnego podczas odwiedzania witryny. Umożliwia on stronie zapamiętanie twoich działań i preferencji (takich jak język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz do witryny lub przeglądaj z jednej strony na drugą. Plik “cookie” zazwyczaj zawiera:

a) podstawowe informacje na temat nazwy strony internetowej, z której pochodzi,

b) losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

c) „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na Twoim komputerze,

2. Włączenie tych plików cookie nie jest absolutnie konieczne, aby strona działała, ale zapewni lepsze działanie serwisu. Możesz usunąć lub zablokować te pliki cookie, ale jeśli to zrobisz, niektóre funkcje tej strony mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

3. Pliki cookie nie gromadzą informacji, które umożliwiają osobistą identyfikację użytkownika (innego niż adres protokołu internetowego), ale pozwala nam jedynie na rozpoznanie Państwa wielokrotnych odwiedzin na stronie. Używamy zebranych informacji cookie, aby Twoja wizyta była przyjemniejsza. Wszystkim tymi sprawami zajmuje się administrator naszej strony w celach tylko i wyłącznie statystycznych.

4. Stosujemy skrypty Google Analytics, które używamy do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tej witryny. Dostarcza administratorowi ważnych informacji, które mogą umożliwić lepszą pracę witryny. Nie łączymy tych informacji z Twoim imieniem i nazwiskiem ani adresem.

5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.